Social- og Sundhedsassistent-/ hjælperelev med start september 2023 på grundforløb 2 (GF2)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Nu kan du søge et sammenhængende forløb i Hedensted kommune!

Grundforløb 2 og social- og sundhedshjælperuddannelsen eller

Grundforløb 2 og social- og sundhedsassistentuddannelsen

Lige nu søger vi elever fra 25 år og op efter - til et sammenhængende Grundforløb 2 og social- og sundhedshjælperuddannelsen eller social- og sundhedsassistentuddannelsen med start september 2023.

Vi er tilknyttet Social- og Sundhedsskolen i Fredericia/Vejle/Horsens, og samarbejder med afdelingen i Horsens, hvor du skal forvente at gå i skole.

Grundforløbet varer op til 20 uger og efterfølges af hovedforløbet. Hovedforløbet som social- og sundhedshjælper varer 1 år og 2 måneder og hovedforløbet til social- og sundhedsassistent varer 2 år, 9 måneder og 3 uger.

Du kan bagefter sikre dig et attraktivt job med mange efter- og videreuddannelsesmuligheder. Hvis du har mod på at læse videre til en professionsbacheloruddannelse er der også flere muligheder  som eksempelvis pædagog eller sygeplejerske.  

 Vores forventninger til dig

·         Er positiv, ansvarlig, læringsparat, selvstændig og har evne til refleksion

·         Er nysgerrig, motiveret, engageret og mødestabil

·         Har IT- kompetencer på brugerniveau

·         I skoleperioderne er der mødepligt på skolen, og det forventes at ferie afholdes i følge skolens ferieplan.

·         Ved ansættelse kræves fremvisning af straffeattest og gyldig arbejdstilladelse.

 Adgangskrav  

Optagedokument udarbejdet af Social- og sundhedsskolen.

Real kompetence vurdering (RKV) udarbejdet af Social- og sundhedsskolen.

Læs mere om optag på uddannelserne på skolens hjemmeside: https://www.sosufvh.dk/ Her kan du også læse om, hvordan du får lavet Optagedokumentet og RKV

Hvis du ikke er dansk statsborger, EU-borger eller fra Norge, Schweiz, Liechtenstein eller Island – skal du have en gældende arbejds- og opholdstilladelse.

Vi kan tilbyde

·         En spændende uddannelse, der veksler mellem teori og praktik

·         Praktikplads i alle praktikforløb

·         En praktikvejleder, der planlægger praktikforløbet sammen med dig

·         Løn under hele uddannelsen

Løn under uddannelse

Hedensted kommune tilbyder dig voksenelevløn, hvis du er berettiget til det via overenskomsten eller hvis du  fra Jobcenteret er bevilliget Voksenlærlingetilskud.

Voksenlærling

Er du over 25 år og i én af følgende situationer, kan du muligvis bevilliges voksenlærlingetilskud.

·         Ledig ufaglærte.

·         Ledig faglært med forældet uddannelse eller med mere end 3 måneders ledighed.

·         Beskæftiget ufaglært.

·         Beskæftiget faglært med forældet uddannelse.

Ring til dit jobcenter og forhør nærmere.

Voksenelevløn
Du kan ansøge om voksenelevløn, hvis du er fyldt 25 år inden uddannelsesstart og kan dokumentere mindst 1 års relevant fuldtidsbeskæftigelse (mindst 24 timer om ugen) inden for de sidste 4 år. Hvis du ansøger om voksenelevløn, skal din tidligere arbejdsgiver underskrive en arbejdsgivererklæring, som du skal vedhæfte ansøgningen.  
Hent arbejdsgivererklæring

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter ”Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser og efter overenskomst for social- og sundhedspersonale”. Læs nærmere her www.foa.dk/Forbund/Elever/SOSU/Din-overenskomst

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte uddannelseskonsulent Lene Skoven, mobil: 2341 0995 

Ansøgningsfrist  
Vi skal have din ansøgning senest den 11.06.2023
Vi har ansættelsessamtaler i uge 25, 2023
Du kan forvente svar på din ansøgning den 29.06.2023

SÅDAN SENDER DU DIN ANSØGNING  

Ret henvendelse til Social- og sundhedsskolen, så du kan få lavet Optagedokumentet og RKV.

Dokumenterne fra skolen SKAL vedhæftes din ansøgning.

Når du har div dokumenter klar klikker du på ”Søg job” nederst på siden. Her følger du vejledningen.

Husk at vedhæfte ansøgning, CV og relevant dokumentation.  

Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.  

NB! Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.  

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hedensted Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Huset - Staben/Social omsorg, Ny Skolegade, 8723 Løsning

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://eduadm.dk/Rekruttering/Home/Stillingopslag/96

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5815924

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet