Kan du sætte din sundhedsfaglige baggrund i spil sammen med beboere og kollegaer på Uldum Bofællesskab?

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en dygtig kollega med en sundhedsfaglig uddannelse til Uldum bofællesskab. Vi tilbyder en fast stilling med en ugentlig arbejdstid på 32 timer. Arbejdstiden ligger på hverdage i tidsrummet fra kl. 7-22 samt skiftende vagter hver 2.-3. weekend. Tiltrædelse 1. juni 2024 - eller tidligere, hvis muligt.

Om jobbet og opgaverne

På Uldum Bofællesskab bor der 19 borgere i alderen 22 til 92 år, med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, i let eller middelsvær grad. Alle borgere har verbalt sprog og nogle kan læse og skrive. Uldum Bofællesskab er oprettet efter almenboliglovens § 105, stk. 2, hvor borgerne bor i egne lejligheder, og har rettigheder efter lejeloven. Lejlighederne er fordelt på to afdelinger beliggende på samme matrikel, henholdsvis afdeling Åbo og afdeling Egespring. 

Uldum Bofællesskab ønsker, at borgeren har størst mulig selvbestemmelse. Vi har et særligt fokus på drømme og borgerens ønsker for eget liv. Den enkelte beboer støttes gennem samtaler og vejledning, for at opnå større selvstændighed. Den pædagogiske støtte tager udgangspunkt i beboernes egne ønsker og behov og med hensyntagen til, hvad den enkelte kan og gerne vil mestre. Mange af beboerne har primært brug for verbal guidning. Enkelte har også brug for fysisk støtte til enkelte opgaver. 

Du skal, som medarbejder på Uldum Bofællesskab, være med til at give beboerne trygge rammer i deres eget hjem. Vi tilstræber at skabe en tryg hverdag præget af forudsigelighed og genkendelighed. Vi ønsker at have et udviklende miljø, hvor særligt neuropædagogik er central i den daglige pædagogiske tilgang. Vi tilstræber, at borgeren skal være medspiller i eget liv.

Vores forventninger til dig
 • Du er positiv og udviklingsorienteret og vægter fleksibilitet og loyalitet højt.
 • Du kan formidle både mundtligt og skriftligt.
 • Du har en initiativrig og kreativ tænkning, til eksempelvis at kunne skabe alternative løsninger og tænke innovativt på opgaveløsningen.
 • Du er nærværende og løsningsorienteret, i forhold til det sundhedsfaglige arbejde.
 • Du skal kunne omsætte din sundhedsfaglige tilgang til den socialfaglige tilgang, og være klar på at indgå i det pædagogiske arbejde, på lige fod med dine kollegaer, ligesom dine kollegaer med socialfaglig baggrund indgår i det sundhedsfaglige arbejde.
 • Du har humor, er jordnær og har et positivt mindset, som kan inspirere dine omgivelser samt bidrage til et godt arbejdsmiljø.
Derfor skal du vælge os

På Uldum Bofællesskab kan vi tilbyde:

 • En skøn og alsidig beboergruppe.
 • Stor selvstændighed i opgaveløsningen samt indflydelse på opgaverne.
 • Et spændende bofællesskab, som er dynamisk og i kontinuerlig udvikling.
 • Et bofællesskab, som vægter faglig udvikling, dialog og professionalisme højt, og hvor det er tilladt at undres over vores fælles praksis, og hvor der er fokus på kompetenceudvikling.
 • En faglig og engageret personalegruppe med et stærkt kollegialt fællesskab.
 • Et særligt fokus på det gode arbejdsmiljø.
 • Netværksgruppe med andre sundhedsfaglige på øvrige bofællesskaber i Hedensted kommune.
 • Sparring med sygeplejerske. 
Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst, med mulighed for at forhandle kvalifikations- og funktionsløn.

 

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakt planlægger Trine Kronborg, tlf. 21 29 32 18, tillidsrepræsentant Lene Lindstrøm, tlf. 61 62 95 83 eller leder Pernille H. Sørensen tlf. 23 30 32 65.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er torsdag den 11. april 2024. 

Ansættelsessamtaler er planlagt til mandag den 22. april 2024.

Om os

Du kan læse mere om Uldum Bofællesskab på https://www.hedensted.dk/borger/handicap-og-psykiatri/voksne-med-handicap/botilbud/uldum-bofaellesskab.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hedensted Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (32-32 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Hedensted Kommune, Åparken, 52, 7171 Uldum

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6016648

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet